Kas mēs esam

Visparīgā informācija

Baltic Bites SIA (turpmāk tekstā "Ēst - est.lv", “mēs”, “mūsu”) ir priecīgs par Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un tā piedāvājumiem. Mēs aizsargājam Jūsu privātos datus, un mēs vēlamies, lai mājaslapas apmeklēšana būtu pēc iespējas ērtāka. Zemāk mēs informēsim par datiem, kurus mēs izmantojam, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Ja mūsu mājaslapā ir saites, kas novirza Jūs uz cita pakalpojuma sniedzēja mājaslapu, mūsu konfidencialitātes politika nav piemērojama šai mājaslapai. Pieņemot privātuma politikum, Jūs piekrītat, ka Ēst - est.lv var savākt, apstrādāt un izmantot Jūsu personas datus, ievērojot Datu Aizsardzības likumu/Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR) un sekojošus noteikumus.

 

Lūdzu, veltiet pietiekami daudz laika, lai uzmanīgi izlasītu šo informāciju.

Inspektors

Inspektors ir subjekts, kas ir atbildīgs par Jūsu personīgo datu apstrādi un lemj par Jūsu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Šajā gadījumā datu inspektors ir:

Baltic Bites SIA

Reg.Nr. 50203029341

Matīsa iela. 61-22

Rīga, Latvija

Tālruņa nr.: 20100200

E-pasts: info@est.lv

 

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pastu info@est.lv.

Ja Jūs nepiekrītat, ka Jūsu dati tiks savākti, apstrādāti vai izmantoti saskaņā ar datu aizsardzības likumu, Jūs varat sūtīt savu lēmumu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Ja Jūs nepiekrītat, ka Jūsu dati tiks apstrādāti, turpmāka mājaslapas izmantošana var būt neiespējama tehnisku iemeslu dēļ.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par to kādi Jūsu personīgie dati tiek apstrādāti Ēst - est.lv.

 

Turklāt Jums ir šādas tiesības:

  • Piekļuves tiesības – tiesības uzzināt, kādi personīgie dati tiek savākti un kā tiek apstrādāti.
  • Labošanas tiesības – tiesības pieprasīt personīgo datu atjaunošanu, ja dati sen netika atjaunoti.
  • Dzēšanas tiesības – tiesības pieprasīt personīgo datu dzēšanu
  • Tiesības uz apstrādes ierobēžošanu – tiesības ierobežot personīgo datu apstrādi
  • Tiesības uz datu pārnesamību – tiesības pārsūtīt datus mašīnlasāmā formātā
  • Atteikšanas tiesības – tiesības attiekties no konkrētas personas piekrišanas vai personīgo datu apstrādes
  • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – tiesības vērsties pie uzraudzības iestādes ar sūdzību pret Ēst - est.lv. Uzraudzības iestāde var būt gan zemāk minētā iestāde, gan jebkura cita uzradzības iestāde Eiropas Savienībā.
 

Ēst - est.lv uzraudzības iestāde ir :

Datu Valsts Inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11

Rīga, LV-1011, Latvija

E-pasts: info@dvi.gov.lv

 

Jūs varat vērsties ar sūdzībām savas pastāvīgās dzīvesvietas vai darbavietas uzraudzības iestādē.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības kā datu subjekts, lūdzu, nekautrējaties sazināties ar mums, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

Kad, kāpēc un kā mēs apkopojam Jūsu datus

Mums arī ir jāapkopo, jāapstrādā, jāuzglabā un dažreiz jādalās ar personīgajiem datiem, lai piedāvātu un sniegtu mūsu pakalpojumus.

Zemāk Jūs varat izlasīt, ar kuriem no Jūsu datiem un kādos apstākļos mēs dalāmies ar citiem.

Personīgā informācija ir informācija, kura tieši vai netieši ir saistīta ar Jums, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese.

 

Lūdzu, dodiet mums tikai nepieciešamu informāciju.

Tālāk seko pārskata tabulas, kas sniedz informāciju par datiem, kurus mēs apstrādājam. Mēs ceram, ka tas mums dos iespēju sniegt Jums informāciju skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, kā arī vienkāršā valodā.

 

Zemāk mēs vēlamies parādīt, kurus no Jūsu datiem mēs apstrādājam. Tā kā ir dažādi datu veidi, mēs esam sagrupējuši tos kategorijās, lai sniegtā informācija būtu pēc iespējas saprotamāka.

 

Jūsu personīgie dati, kurus mēs apkopojam, apmeklējot mūsu mājaslapu

Kad atverat mūsu mājaslapu, lai meklētu iedvesmu savam nākamajam pasūtījumam, bet nereģistrējaties vai neielogojaties sistēmā, mēs apkopojam šādus personīgos datus:

 

Datu kategorija

Paskaidrojums

Ierīces informācija

Ierīces-ID, operetājsistēma, atbilstoša versija un citi ierīces identifikatori

Savienojuma informācija

Laiks, datums, mājaslapas izmantošanas ilgums, IP adrese un citi protokola dati

 

Šī informācija tiek apkopota, lai parādītu apmeklēto mājaslapu. Mēs arī ierobežojam sevi, kas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mēs ievērojam datu apstrādes noteikumus, proti, datu minimizēšanu.

 

Jūsu personīgie dati, kurus mēs apkopojam, kad apmeklējat mūsu mājaslapu un reģistrējaties

Kā Jūs redzējāt iepriekš, mēs ievērojam minimālisma principu. Jo mazāk informācijas mēs apstrādājam, jo labāk. Visi apkopotie dati ir stingri saistīti ar skaidri definētiem mērķiem. Ja Jūs ne tikai apmeklējat mājaslapu, bet arī vēlaties ielogoties, lai redzētu, piemēram, savus vecos pasūtījumus, mēs apkopojam šādus personas datus:

 

Datu kategorija

Paskaidrojums

Piekļuves dati

Lietotājvārds, lietotāja-ID, parole

Ierīces informācija

Ierīces-ID, operetājsistēma, atbilstoša versija un citi ierīces identifikatori

Savienojuma informācija

Laiks, datums, mājaslapas izmantošanas ilgums, IP adrese un citi protokola dati

Komunikācijas dati

Komentāri, reitingi vai atsauksmes, vispārēja komunikācija

Cita informācija

Dati, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat, izmantojot mājaslapu, lietotni vai saistītas darbības, bet arī no citiem avotiem, piemēram, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai citām (valsts) datubāzēm (piemēram, citu platformu lietotāja ID).

 

Ja Jūs sniedzat mums citas personas datus, Jums ir jāsaņem šīs personas iepriekšēja piekrišana. Šajā gadījumā Jums ir jāinformē šī personas par to, kā mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku.

 

Jūsu personīgie dati, kurus mēs apkopojam, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, reģistrējaties un pasūtat

Lai izmantotu visas priekšrocības, ko mēs piedāvājam, Jūs varat reģistrēties un izveidot pasūtījumu. Šajā gadījumā tiks savākts vairāk datu. Informācija, kas ir nepieciešama pasūtījumu apstrādei, ir atzīmēta kā obligāta. Bez šīs informācijas mēs nevaram apstrādāt jūsu pasūtījumu. Visa cita informācija, kas netiek rādīta kā obligāti aizpildāmie lauki, nav obligāta. Ja jūs brīvprātīgi sniedzat mums šo informāciju, Jūs palīdzat mums uzlabot mūsu pakalpojumus. Pamatinformācija ir sekojoša:

 

Datu kategorija

Paskaidrojums

Lietotāja informācija (nepieciešama piegādes pakalpojumiem)

Vārds, uzvārds, firma (pēc izvēles), adrese, tālruņa numurs un / vai e-pasta adrese

Piekļuves dati

Lietotājvārds, lietotāja-ID, parole

Ierīces informācija

Ierīces-ID, operetājsistēma, atbilstoša versija un citi ierīces identifikatori, ģeolokācija

Savienojuma informācija

Laiks, datums, mājaslapas izmantošanas ilgums, IP adrese un citi protokola dati

Komunikācijas dati

Komentāri, reitingi vai atsauksmes, vispārēja komunikācija (piem.,e-pasts)

Cita informācija

Dati, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat, izmantojot mājaslapu, lietotni vai citus avotus

Pasūtījuma informācija

Pasūtījumu vēsture

 

Kādi ir mērķi un kāds tam ir juridiskais pamats

Kā mēs Jūs esam informējuši iepriekš, mēs apstrādājam Jūsu personīgos datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams, un mērķis ir likumīgs un iepriekš definēts. Informācija, kas ir minēta iekavās ir juridiskais pamats, uz kura ir balstīti attiecīgie procesi. Zemāk mēs vēlētos sniegt Jums vairāk informācijas par mērķiem un juridisko pamatu:

 
Kāds ir mērķis

Kāpēc mēs apstrādājam datus šīm nolūkam

Klientu atbalsts

Kad jūs sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu informāciju vai iesniegtu sūdzību, mēs saglabājam Jūsu sniegto informāciju. Tā kā mēs vēlamies uzlabot mūsu pakalpojumus, mēs saglabājam Jūsu paziņojumus. Tādā veidā mēs varam atbildēt uz jūsu jautājumiem ātrāk un apmierinošāk.

 

Personīgo datu kategorijas:

Lietotāja informācija Piekļuves dati Komunikācijas dati Cita informācija

 

Juridiskais pamats

Šī informācija ir nepieciešama, lai izpildītu pasūtījumu un piegādātu Jums pasūtījumu (līguma izpilde).

Mūsu intereses arī ir sniegt Jums vislabāko takeaway servisu (likumīgas intereses) .

Drošība un aizsardzība

Mēs vēlamies piedāvāt Jums un visiem mūsu klientiem vislabāko servisu. Diemžēl ne katrs mūsu mājaslapas apmeklētājs ir draudzīgs. Šī iemesla dēļ, lai aizsargātu mūsu pakalpojumus, mums ir jāapkopo Jūsu personīgi dati, kas palīdz mums identificēt iespējamas nelikumīgas darbības un tādējādi novērst risku. Riski arī tiek samazināti, kad esam informējuši mūsu klientus par konfidencialitātes politiku. Lai to izdarītu, Jūsu kontā mēs atzīmējam, ka esat saņēmis attiecīgo informāciju un ka Jums ir pieejama privātuma atruna.

 

Personīgo datu kategorijas:

Savienojuma dati Piekļuves dati

 

Juridiskais pamats:

Mums ir juridisks pienākums pienācīgi aizsargāt jūsu datus (atbilstoši juridiskajām saistībām), un mūsu kompānijas aizsardzība ir mūsu interesēs (likumīgās interesēs).

Pasūtīšanas un piegādes process

Pēc pasūtījuma veikšanas, daži procesi norisinās fonā. Mēs nosūtām Jūsu pasūtījumu uz attiecīgo restorānu un ārējam dienestam (kurjeriem, zvanu centram) un pārbaudām, lai pasūtījums tiktu Jums piegādāts.

Personīgo datu kategorijas: Piekļuves dati Lietotāja dati Savienojuma dati Komunikācijas dati Ierīces informācija Pasūtījuma informācija Cita informācija

 

Juridiskais pamats:

Lai piegādātu Jūsu pasūtījumu un sazinātos partneru restorāniem, mums ir nepieciešami jūsu personas dati (līguma izpilde).

 

Turpmāka apstrāde, pamatojoties uz mūsu likumīgajiem interesēm

Papildus iepriekš minētajiem mērķiem un juridiskajiem pamatojumiem, mēs apstrādājam Jūsu personīgos datus pamatojoties uz likumīgajām interesēm. Galvenokārt likumīgās intereses ir, piemēram, personīgo datu apstrāde uzņēmumu grupā, tīkla, informācijas drošības procesi vai mārketinga pasākumi.

Lai īstenotu mūsu likumīgās intereses, mēs izmantojam Jūsu personīgos datus, nepārkāpjot Jūsu tiesības un intereses. Lai saskaņotu mūsu intereses ar Jūsu tiesībām, mēs esam ieviesuši atbilstošus kontroles mehānismus. Turpmāk aprakstītie procesi ir pakļauti četru virzienu pārbaudei, lai nodrošinātu, ka mūsu apstrādes procesā netiek ietekmētas jūsu tiesības un intereses. Vispirms, mēs pārbaudām, vai apkopotie dati ir (a. Personīgo datu pārbaude) personīgie dati. Tad mēs pārbaudām, vai mērķis ir likumīgs (b. Mērķa pārbaude) un savāktie personīgie dati atbilst datu apstrādes principiem (c. Nepieciešamības tests) un, visbeidzot, interešu līdzsvaram (d. Līdzsvara tests). Tikai tad, ja mēs varam nodrošināt Jūsu datu aizsardzību no jebkādiem riskiem, mēs apstrādāsim tos likumīgi, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Šie procesi ietver:

 

Procesi pamatoti uz līkumīgajiem interesēm

Paskaidrojums

Reklāma

Mēs nosūtīsim Jums e-pasta paziņojumus, lai piedāvātu Jums kuponus, atlaides un akcijas, veikt aptaujas, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu. Jūs varat atteikties no piedāvājumu saņemšanas, šī opcija ir pieejama katra piedāvājumu e-pastā. Jūs varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pastu info@est.lv.

Mērījumu dati

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam dažādus mērījuma datus. Tas palīdz mums optimizēt mūsu reklāmas.

E-pasta mārketings

Mēs vēlamies novērst nekontrolētus mārketinga pasākumus. Tādēļ mēs izvēlamies piedāvājumus, kas vairāk atbilst Jūsu interesēm, un sazināmies ar Jums, ja uzskatām, ka informācija varētu Jums būt interesanta. Jūs varat atteikties piedāvājumu saņemšanas, šī opcija ir pieejama katra piedāvājumu e-pastā. Jūs varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pastu info@est.lv.

Kvalitātes novērtējums

Lai piedāvātu Jums nepārtraukti vislabākus pakalpojumus, mēs regulāri novērtējam neveiksmīgu mārketinga pasākumu rezultātus un iespējamos cēloņus. Šajā nolūkā mēs analizējam, piemēram, vai tiek atvērti mūsu informatīvie e-pasti, kā arī vai Jūs noklikšķiniet uz satura.

Cita informācija

Dati, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat, izmantojot mājaslapu, lietotni vai veicot saistītas darbības, bet arī no citiem avotiem, piemēram, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai citām (valsts) datubāzēm (piemēram, citu platformu lietotāja ID).

Apvienošanās un iegāde, īpašumtiesību maiņa

Mēs arī vēlētos Jūs informēt, ka gadījumā, ja kāda cita kompānija apvienosies vai iegādāsies mūsu kompāniju, mēs izpaudīsim informāciju šai sabiedrībai. Protams, mēs pieprasīsim uzņēmumam ievērot juridiskās datu aizsardzības prasības.

Kad mēs dzēšam Jūsu datus

Mēs parasti dzēšam Jūsu datus pēc mērķa izpildīšanas. Precīzie dzēšanas noteikumi ir definēti mūsu reģionālajā dzēšanas koncepcijā. Atkarībā no apstrādes mērķa tiek piemēroti dažādi dzēšanas noteikumi. Mūsu dzēšanas koncepcijā mēs esam definējuši dažādas datu kategorijas un katrai piešķiruši noteiktu dzēšanas periodu. Kad glabāšanas periods ir beidzies, saglabātie dati tiek dzēsti.

 

Mēs dzēšam Jūsu personīgos datus, ja Jūs vēlaties, un dariet mums to zināmu, vai trīs gadus pēc datu savākšanas brīža. Ja jūsu konts ir neaktīvs trīs gadus, šajā gadījumā mēs dzēšam Jūsu kontu. Pirms tas notiek, Jūs saņemsiet no mums atsevišķu paziņojumu uz Jūsu lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi.

 

Papildus mūsu definētajiem dzēšanas noteikumiem ir arī citi saglabāšanas periodu noteikumi, kas mums arī jāievēro. Piemēram, nodokļu dati dažos gadījumos jāglabā no sešiem līdz desmit gadiem vai pat ilgāk. Šie īpašie u

Подпишитесь на особые предложения